EVEN VOORSTELLEN

Contact

Naam
E-mail
Onderwerp
Je bericht
Postadres

U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar secretariaatnnook@gmail.com of naar ons postadres:

Noord Nederlands Opera- & Operettekoor
t.a.v. Mevr. O. Poort
P.C. Hooftlaan 1
9721JM Groningen

Om u in de gelegenheid te stellen nader kennis te maken met de koorleden, de dirigent, ons repertoire en de sfeer binnen het koor kunt u vrijblijvend en geheel gratis gedurende twee weken onze repetities volgen.

Uiteraard kunt u op de dinsdagavond tijdens een repetitie (van 19.30 tot 22.15) binnenlopen in het Multifunctioneel Centrum de Wijert, P.C. Hooftlaan 1, 9721JM te Groningen.

Ons bestuur

Voorzitter: Harrie Vos06-41910435
hvosd@ziggo.nl

Secretaris: Odette Poort0505413294
secretariaatnnook@gmail.com

Penningmeester: Claudy Panhuysen


Banknummer. NL11 SNSB 090 7016502 t.n.v. NNOOK.

claudy.panhuysen@hotmail.com

2e Penningmeester: Ria Postema050-5770807
gpostema@ziggo.nl

Algemeen Bestuurslid: Elvira Pruis

Onze commissies

Archief- Bibliotheek

Wat is een vereniging zonder een goed archief? Partituren van alle mogelijke opera’s, operette’s worden zorgvuldig beheert door deze dames. Zij zorgen er ook voor dat alle leden over de juiste stukken beschikken tijdens repetities en concerten.

namens de commissie

Tineke Raad
Greet Scherphuis

Commissie nieuwe leden

Aly Bolhuis
Greet Staal

Concertcommissie

De Koor&Concertcommissie is samen met het bestuur verantwoordelijk voor de muziekkeuze die gemaakt moet worden bij de aanschaf van nieuwe muziek. Ook zijn we, samen met onze dirigent, verantwoordelijk voor de muziekkeuze voor concerten en andere optredens. We vergaderen minimaal twee keer per jaar met de dirigent uitgebreid over de aanschaf van nieuwe muziek, en we hebben frequente korte bijeenkomsten over de repertoirekeuze het hele jaar door.

namens de commissie

Titia diTolve                                 
Margriet Marsman                      
Marga Hesseling
Roelof Makken
Trix Jonker    

 

 

Jubileumcommissie

Het jaar 2018 staat in het teken van het 70-jarig bestaan van NNOOK. Om dit groots te vieren wordt door dit team de zaak gecoördineerd…

namens de commissie

Odette Poort
Otto de Jonge
Roberto di Tolve
Jan Swart (jubileumsponsoring)
Louis Huizeling (jubileumsponsoring)

Kascommissie

Henny van der Weg

Feike Boorsma

Otto de Jonge

 

Kledingcommissie

Presentatie tijdens een concert is heel belangrijk! De dames in mooie jurken en de heren in keurige pakken… dit wordt door deze commissie scherp in de gaten gehouden!

namens de commissie:

Tineke Huizeling
Elly van der Kooi
Janny van der Molen
Greet Staal

 

 

Lottocommissie

Iedereen waagt wel eens een gokje, zeker als het voor het goede doel is. De inkomsten van deze lotto worden o.a. besteed aan kleine traktaties voor de leden tijdens Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar.

namens de commissie

Jannie van der Molen
Elvira Pruis

 

 

 

Notenkraker-clubblad

Verleden en heden gaan vloeiend in elkaar over… van druk naar digitaal. Maar de kern blijft; het informeren van onze leden via het clubblad.

namens de commissie

Joke Meijer
Harrie Vos

PR-Commissie

Laat de wereld van je bestaan weten! En dat gebeurt dan ook, vol inzet en enthousiasme door deze commissie.

namens de commissie

Harrie Vos (0641910435)
Roel Birza (050-5415897)

Webbeheer

Wij zijn, bijzonder trots op onze site en doen er alles aan om zo actueel mogelijk zijn. Met foto’s, verhalen en alle mogelijke informatie over optredens. We zullen onze leden en bezoekers op de hoogte brengen en houden…

namens de commissie

Harrie Vos

Wel&Wee commissie

Aandacht voor en naar elkaar is vanzelfsprekend binnen onze vereniging. Een telefoontje, een kaartje, een  bezoek of bloemetje wordt allemaal geregeld. Sinds kort is er aan deze commissie ook het afmelden voor repetities en/of concerten toegevoegd

namens de commissie

Corry van der Laan
Nelie Pol

Afmeldingen kunnen naar:

Greet Scherphuis

Janke Kruize

 

Een kleine impressie